| |
 
 
ፍጻሚት ቤት ጽሕፈት ጋዜጣዊ መገልጺ ንምሕባር ብዛዕባ ምእሳርቲ ኣቦ-ወንበር እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን
02/10/2011
1204
 
02/10/2011

ብወርሒ 8/6/2011 ዓ.ም ማለት (ብ 6 ሮምዳን 1432 ህጅርያ) ኣቦ-ወንበር እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን። ብሕጋዊ መገዲ ኩሉ ዘድሊ ቕጥዕታት ካብ እምባሲ ንግሰነት ሱዑዲ ዓረብያ ኣማልኡ። ንዕምራ ናብ መዕርፎ ነፈሪቲ ጅዳ ኣብ ዝኣትወሉ ብሓይልታት መንግስቲ ንግሰነት ሱዑዲ ዓረብያ ትወስዱ፣ክሳብ ሕጅ ዝተውሃበ ሓቤርታን የለን፣ ክስታትን'ዉን ኣይቀረቡን፣ ፍጻሚት ቤት ጽሕፈት እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ። ምስ ኩልሎም ዝምልከቶም ኣካልት መንግስትን ፍትዉትን ዝድሊ ጻዕሪን ተብግሶን ወስዱ። ሃላውቱን ክነታት ኣታኣሳስርኡን ንምፍላጥ። ካብቲ ዘይርድኡን ምስጥራዊን ኣትሓሕዛ (ማእሰሪቲ) መወዳእታ ተግሩሉ ኣብ ዝሓጸረ ጌዜ ንኽፍታሕ ጻዕርታቱ ኣብ ምዝያድ ይርከብ፣ 
ፍጻሚት ቤት ጽሕፈት። በቲ ተታሕዝዎ ዘሎ መርገጺን ኣገባባትን ክቕጸል እዩ፣ ብስንኪ ኣብ ልዕሊ ፍሉጥን ሃገራዊን መራሒኡ ንዝተውስደ ስጉምቲ ድማ ኣጥብቁ ይኹንን፣ ምእስሩ ድማ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝርከብ ድክታቶርያዊ ወልቐ-መላኺ ስርዓት ጥራይ እዩ ዝሻድን፣ ምኽንያቱ። እዚ ስርዓት ምጥፋእን ምቕሃምን ናይቶም ኣብነትውያንን ሃገራዊያንን መራሕቲ ስለዝሓልምን ዝምነን፣ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ተቃወምቲ ኣብ ፖልትካዊን ኣብ ባይታኣዊን መድረኻት ልዑል ተምክሮን ምዕባሌን ኣብ ዝርእየሉ ወቕቲ፣ 
ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን። መራሒ እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ይኹም እምበር። ብሃገራዊነቱን። ፓሎትካዊ ብስለቱን ዝፍለጥ እዩ፣ ብተውሳኺ'ዉን ማእከላይ ኣይድይሎጅያዊ መርገጺ ዝሓዘ እዩ፣ በዚ ድማ በቶም ኣብ ዙርዩኡ ብዘርከቡ ኣብ ፖልትካዊን ማሕበራዊን ሂወቱ ተቕባልነትን ክብሪን ርኽቡ፣ ብተውሳኺ ብዘለዎ ምቕሉል ባህርያት። ምስቶም ተቃወምቲ ሓይላታት ኤርትራ' ተጽንበሩ ልዑል ተራ ንኸበርክት ሓግዚዎ እዩ፣ በዚ መሰረት። ፍጻሚት ቤት ጽሕፈት እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ። ንኹሎም ሃገራዊያን መራሕትን ።ፖሎትክዊ ሓይልታትን። ስቪካዊ ማሕበራትን። ኤርትራዊያን ጸሓፍትን። ፍተዉትን ኣሕዋትን ብማእሰርቲ ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን። ንዘረኣይዎ ምድንጋጽን። ምትሕብባሪን ልዑል ልባዊ ምስጋንን። ኣኽብሮትን የቕሪብ፣ ስለዚ እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ። ኣብ መረገጽኡ ጸንዑ ብዝሰፍሔን ብዝሓየለን መልክዑ ኣብ ምፍታሕ ኣቦ-ወንበር እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ክሰርሕ እዩ፣ ብተውሳኺ ሰብ-ስልጣን ሱዑዲ ን ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን። ብዝቀልጠፈ ክፍትሕዎን፣ ንጥዕንኡን ኩነትት ኣካላቱን ኣእምሩኡን ድማ ክዕቕቡ ይጽዉዕ።። ኣብ መወዳእታ። ንኹሎም ማለት። ኤርትራዊ ድምክራሳዊ ኪዳን። ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን። ስቪካዊ ማሕበራት። ማዕከናት ሓቤሬታ። ወድባት ስብኣዊ መሰላት። ኩሎም ጉዱሳትን ፈትዉትን ኣብ ምፍታሕ ሽኽ ሓሰን መሓመድ ሱሌማን ። ከም ሓደ ካብ ላዕለዎት ኤርትራዊያን ሓለፍቲ መጠን። ልዑል ጻዕሪን ኣብርክቶን ምትሕብባረን ክገብሩ ንጽውዕ፣ 
ፍጻሚት ቤት ጽሕፈት 
እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ 
27/09/2011 ዓ.ም 29/10/1432 ህጅረያ።።

 
 
 
Eritrea: Conscription System’s Toll on Education
OPEN LETTER TO THE ERITREAN HEAD OF STATE
2019 World Press Freedom Index – A cycle of fear, Eritrea (up 1 at 178th) is third from ...
View the Amnesty International Report 2017/18 for Eritrea
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
Why people are leaving Eritrea
 
2019 World Press Freedom Index – A cycle of fear, Eritrea (up 1 at 178th) is third from...
መግለጺ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብኣጋጣሚ መበል 21 ...
ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤዲ...
ሰነዳት ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስዊ ለውጢ ኣብ...
ሸኽ ሓሰን ሳልማን (ኣቡልበራእ) ክፍታሕ ዝቐረበ መጸዋዕ...
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
Field trials for recruits in the city of Teseney
Hundreds of thousands have fled this country. This ghastly massacre is a reminder why.
Current Weather
World Clock
 

Name :
Email :
Subject :
Message :
Like to Subscribe News Letter :
 
© Copyrights 2020 | Eritrean Islamic Conference (Al-Massar) By : ShahBiz