| |
 
 
 
 
ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤዲ...
Eritrean regime prevents the entry of trucks from Sudan to Eritrea
ኤርትራዊ ዲሞከራስያዊ ኬዳን : ሁጹጽ መጸዋዕታ ንሰበ-ስ...
ኣል-ማሳር መርበብ-እንተርነት ብሓድሽ ቕዲ
ዮሃና እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ብምኽነያት ርሑስ ዒድ ...
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
Field trials for recruits in the city of Teseney
ደምዳማዊ መግለጺ ንፋላሚ ባይቶ ሹራ
Current Weather
World Clock
 

Name :
Email :
Subject :
Message :
Like to Subscribe News Letter :
 
© Copyrights 2018 | Eritrean Islamic Conference (Al-Massar) By : ShahBiz