| |
 
 
ኣል-ማሳር መርበብ-እንተርነት ብሓድሽ ቕዲ
14-01-2012
698
 

14/01/2012 

ምስ ቴክኖሎጂን እዋናዊ ምዕባሌታትን ንምስጛምን፣ ጠለባት ናይ ክቡራት ዓማውልና ንምምላእን፣ ኣል-ማሳር መርበብ-እንተርነት ንቴክኖሎጅካዊ ሰውራ ተጠቕማ፣ ንኣንበባታን ተጠቕምታን ብሓድሽ ቕዲ ተዳልያ ከምዘላ ብሓጎስ ተበስር። ከምኡ'ውን ተውሳኺቲ ኣገልግሎታትን ሓድሽቲ ቴክኖሎጅካዊ መሳሌጥያታት ብምርዓም ሓይሊን ዓቕሚታትን ብምውህሃድን ስሉጥን  ማራኺን፣ ንኽጥቀመሉ ቀሊልን ዝኾነ ዉሁድ ሜላታት ኣዳሊያ ትርከብ።

እዚ መርበብ እንተርነት፣ በዚ ሓድሽ መልክዑ ኣነበብቲ ብቀሊሉ ኣገልግሎታትን መልእኽታት ብመገዲ ኢ-መይል ክሰዱን ወይ FACEBOOK ወይ Twitter፣ ከምኡ'ውን ክሓትሙን ካልኦት ኣገልግሎታት ክረኽቡ እዮም። ብተወሳኺ እዚ መርበብ፣ መጋባእያ ዘተ (ምምይያጥ) ክህልዎን፣ በዚ መስኮት'ዚ ድማ ኣብ መንጎ ተኻታተልትን በጻሕትን ናይ'ዚ መርበብ  ብዛዕባ ዝተላዒሉ ዛዕባታት ሓሳባት ክለዋወጡን ርእቶኦም (ታዕሊቕ) ክጽሕፉን እዮም። ብተወሳኺ፣ ኣንበብቲ ኣብ Google ወይ gmail ወይ blogger ዘድሊ ቕጥዕታትን ስጉምታትን ብምምላእ  ናይ ገዛእ ነፍሶም መዝገብ ብምኽፋት፣ መዝገበ-ዕለታቶም ክጽሕፉ ክኽእሉ እዮም።

ኣል-ማሳር ወግዓዊ ልሳን ናይ እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ኣብ መርበብ-እንተርነት እዩ። ኣብ 2007 ዓ.ም ዝተጀመረ ይኹን እምበር ። ብሰንኪ ተክንካዊ ጸገማት ተቓርጹ ድሕሪ ምጽናሑ፣ ዳግማይ ብ ግንቦት 2010 ተጀምሩ። እዚ ኣብ ትሕዝቶን ድዛይንን ዝተገብረ ምምሕያሻት ድማ ናይ ፈለማ እዩ።

ብመሰረት ዝተወጠነ ምዕባሌ፣ እዚ መርበብ ብ 3 ቛንቛታት ማለት ትግርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ዓረብኛን ክዳሎ እዩ። ትግርኛን ዓረብኛን ከም ወግዓውያንን ዝውቱራትን ቛንቛታት ኣብ ኤርትራ መጠን ኣብ ግመት ብምእታው፣ እንግሊዘኛ ድማ ከም ዓለም-ለኻዊ ቛንቛ መጠን፣ ዜናዊ ሓቤረታና ናብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንምዝርጋሕ ክሕግዘና ተባህሉ ንጥቐመሎም ኣሎና።.

ኣብቲ ፍለማ፣ እዚ መርበብ ብቛንቛታት እንግሊዘኛን ዓረብኛን ጀምሩ፣ ድሕሪ ዘድሊ ረቛሒታት ምምላእ ድማ ቛንቛ ትግርኛ ከምዘጠቓልል ተጌሩ፣ በዚ መሰረት ድማ ኣል-ማሳር መርበብ እንተርነት፣ ዝተለሞም እስትራትጅካዊ ሽቶታቱ ውቕዑ።

 
 
 
View the Amnesty International Report 2017/18 for Eritrea
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
Why people are leaving Eritrea
Hundreds of thousands have fled this country. This ghastly massacre is a reminder why.
Eritrean regime prevents the entry of trucks from Sudan to Eritrea
Eritrean army conscripts 'killed in Asmara escape bid'
 
ኣገዳሲ መግለጺ :ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
ደምዳሚ መግለጺ ጠቕላላ ጉባኤ 2013 ኤርትራዊ ዲሞክራስያ...
ዮሃና እስላማዊ ጉባኤ ኤርትራ ብምኽነያት ርሑስ ዒድ ...
Al-Massar web-site
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ አኼባ ቤት ምኽሪ እስላማ...
ደምዳማዊ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ምዱባዊ ኣኼባ ፈጻሚት ...
Field trials for recruits in the city of Teseney
Current Weather
World Clock
 

Name :
Email :
Subject :
Message :
Like to Subscribe News Letter :
 
© Copyrights 2018 | Eritrean Islamic Conference (Al-Massar) By : ShahBiz