| |
 
 
ሰነዳት ኤርትራዊ ሃገራዊ ጉባኤ ንደሞክራስዊ ለውጢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንክትዕ ወሪዱ
13/07/2011
856
 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሳዊ ለውጢ ኣብቲ ብዕለት ብ10 ግንቦት 2011 ብዕድመ ኪዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ተሳቲፉ፡፡ ኣብዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ’ዚ ብዙሓት ወከልቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ኣባላት ኪዳን፡ ካብ ኪዳን ወጻኢ ዝርከቡ ውድባት፡ ገዳይም ሓርበኛታት፡ ኣባላት በርጌሳዊ ማሕበራት፡ መንእሰያት ሰደተኛታት፡ ደቂ-ኣንስትዮን ጋዜጠኛታትን ከምኡ’ውን ኣገደስቲ ውልቐ ሰባት ከምዝተረኽቡ እቲ ዝመጸና ሓበሬታ የረድእ። ኣብዚ ብኪዳን ዝተጸወዐን ዝተዋሃሃደን ህዝባዊ ኣኼባ’ዚ አቦ-ወንበር ፖሎቲካዊ ኮሚቴ ኮምሽነር ዓሊ መሓመድ ስዒድን አቦ-ወንበር ውደባ ኮሚቴ ኮምሽነር መሓመድ ሳልሕ ኣቡበከርን ነቲ መድረኽ ንዘዳለወ ኪዳን መልእኽቲ ምስጋና ብድሕሪ ምቕራብ፡ ንተሳተፍቲ’ውን እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ብምባል፡ ብሕጽር ዝበለ ሓፈሻዊ ኩነታትን ጉዕዞን ኮምሽንን ዛጊት መስርሕ ሃገራዊ ጉባኤ በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ሓቢሮም።ቀጺሉ አቦ-ወንበር ፖሎቲካዊ ኮሚቴ ዓሊ መሓመድ ስዒድ እቶም ብኮምሽን ዝተዳለዉ ፖሎቲካዊ ሰነዳት ማለት፡ ንድፍታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ቻርተር፡ መሪሕ ሓሳብ (Roadmap)፡ ሕገ ህንጻ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶን ስፊሕ መብርሂ ሂቡ፡፡ ብድሕሪ እቲ መግለጺ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተፈላለየ ሕቶታት ድሕሪ ምሕታት፡ ኮምሽነራት ኣብቶም ዝቐረቡ ሕቶታት ዘዕግብ መልሲ ሂቦም፡፡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሃገራዊ ኮምሽን ንዘሳልጦም ዘሎ ንጡፍ ዕዮታት ብምምስጋን፡ ብህዱእ መንፈስን ዓቢ ሓላፍነትን ግሉጽነትን ንልዕሊ 7 ስዓት ዝኣኽል ኣዝዩ ውዕዉዕ ክትዓት ብምክያድ፡ ነቲ ፖሎቲካዊ ሰነዳት ንምህብታም ዝሕግዙ ሃናጽቲ መማረጺ ሓሳባትን ርእይቶታትን ለበዋታትን ምቕራቦም እቲ ዝመጸና ሓበሬታ የረጋግጽ። ዝርዝር ውጽኢት ናይቲ ኣኼባ ሓበሬታ ምስ መጸና ክንዝርግሖ ምኻና እናረጋግጽና፡ እቲ ተሪፉ ዘሎ ፖሎቲካዊ ሰነድ ማለት ንድፊ መሰጋገሪ ቅዋም ሃገረ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ መድረኽ ክትዕ ክካየደሉ ምዃኑ፡ እቲ ዝመጸና ዜና የርድእ። ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራሳዊ ለውጢ (ኤ.ሃ.ኮ.ደ.ለ) ህዝብና ኣብቲ ፖሎቲካዊ ሰነዳት ዘርእዮ ዘሎ ዓቢ ተገዳስነትን ተሳታፍነትን፡ እቲ ዝመጽእ ሃገራዊ ጉባኤ ዓይነታዊ ለውጢ ንምምዝጋብን፡ ሕብሪ ኤርትር ዘረጋግጽን ንምግባሩ ዘካይዶ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቃልስን ምትሕብባርን የመጉስ፡፡ እዚ ብኪዳንን ኣባላቱን ዝተወስደ ተበግሶ’ዚ ሓደ ብኣብነት ዝግለጽ ምዃኑ ብድሕሪ ምርግጋጽ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወስዱን፡ ነቲ ዝካየድ ንፖሎቲካዊ ሰነዳት ንምድንፋዕ ሃገራዊ እጃሞም ክጻወቱን ኩሉ ዓቕምታቶም ከበርክቱን ድማ ጻውዒቱ የቕርብ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከኣ ኩሉ ግዱስ ዜጋ ነቶም ፖሎቲካዊ ሰነዳት ኣብ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ሃገራዊ ኮምሽን www.encdc.com ክረኽቦም ከም ዝኽእል ብድሕሪ ምሕባር፡ ኣብቲ ሰነዳት ዝቐርቡ ሃነጽቲ መማረጺ ሓሳባትን ርእይቶታትን ለበዋታትን በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢ-መይል (politicalcomm10@gmail.com) ክቕበል ድልዉ ምህላዉ ኮምሽን የረጋግጽ። ዓወት ንመስርሕ ደሞክራስያዊ ለውጢ!! ዓወት ንሃገራዊ ጉባኤ!! ስዕረትን ውድቐትን ንምልካዊ ስርዓት ኤሳይያስ!! ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስውኣትና!! ሽማግለ ዜናን ሓበሬታን ኤርትራዊ ሃገራዊ ኮምሽን ንደሞክራስያዊ ለውጢ 11 ግንቦት 2011 www.encdc.com

 
 
 
Eritrea: Conscription System’s Toll on Education
OPEN LETTER TO THE ERITREAN HEAD OF STATE
2019 World Press Freedom Index – A cycle of fear, Eritrea (up 1 at 178th) is third from ...
View the Amnesty International Report 2017/18 for Eritrea
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
Eritrean leaders should be tried for crimes against humanity: U.N.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
Why people are leaving Eritrea
 
Hundreds of thousands have fled this country. This ghastly massacre is a reminder why.
UAE likely to be building a naval facility in Eritrea
ደምዳማዊ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ ምዱባዊ ኣኼባ ፈጻሚት ...
ደምዳሚ መግለጺ ሳልሳይ ስሩዕ አኼባ ቤት ምኽሪ እስላማ...
Eritrea Denies Knowing Group Linked to Ethiopian Dam Plot
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አብ ልዕሊ ኤር...
እዋናዊ ዜና:- ሰበ-ስልጣን ንግሰነት ሱዑዲ ንፕረስደንት ...
ሸኽ ሓሰን ሳልማን (ኣቡልበራእ) ክፍታሕ ዝቐረበ መጸዋዕ...
Current Weather
World Clock
 

Name :
Email :
Subject :
Message :
Like to Subscribe News Letter :
 
© Copyrights 2019 | Eritrean Islamic Conference (Al-Massar) By : ShahBiz